Nakon potvrđenog imenovanja, prof. dr. sc. Adna Mesihović već danas počinje s radom u cilju provođenja mjera koje su inkorporirane u program nove Vlade Kantona Sarajevo, a koje je Pokret Za nove generacije predstavio u svom izbornom programu.

Prof. dr. sc. Adna Mesihović će u Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade raditi na:

• Ispunjavanju zaključaka tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o reformi obrazovanja;
• Favorizovanju izvrsnosti kao jedinog kriterija upošljavanja na UNSA – otvoriti jasan prostor za Zlatne značke (Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje nositelja zlatnih značaka i studenata generacije u institucijama u Kantonu Sarajevo);
• Donošenju jasnih legislativa usklađenih s međunarodnim normama vezano za finansiranje i samofinansiranje studiranja na UNSA (Izmjene Zakona o visokom obrazovanju);
• Omogućavanju redovnim studentima zasnivanje radnog odnosa kroz ugovor o radu, a kroz izmjenu postojeće zakonske legislative (nivo FBiH na koji Vlada i skupštinska većina u Kantonu Sarajevo moraju utjecati);
• Donošenju Zakona o studentskom standardu.

Jedan od važnih ciljeva će biti i osnivanje Fondacije za nauku Kantona Sarajevo u 2024. godini i rješavanje problema finansiranja naučno – istraživačkog rada. Izmjena Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti u 2024. godini koja je neophodna za Kanton Sarajevo će uticati na motivaciju svih mladih ljudi da i oni budu u budućnosti preopoznati kao istraživači i ostvaruju sjajne naučne rezultate, zajedno s svojim iskusnijim kolegama. Za sve to će biti neophodno i formiranje kompetentnog Naučnog savjeta za razvoj i inovacije kao internacionalnog tijela za institucionalnu koordinacija i podršku za nauku i inovacije.

Mladi u našem kantonu trebaju veću institucionalnu podršku, te će set mjera usmjernih na poboljšanje položaja mladih biti važan prioritet u djelovanju ministrice kroz:

• Ispunjavanje zaključaka tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o položaju mladih;
• Uspostavu kantonalnih sistema plaćenih učeničkih i studentskih praksi (Izmjene Zakona o visokom obrazovanju do 2024. godine);
• Unaprjeđenje koordinacije između obrazovanja odraslih i tržišta rada, kroz osiguravanje finansijske podrške za obrazovanje odraslih u Kantonu Sarajevo, a sa krajnjim ciljem formiranja JU Centar za obrazovanje odraslih Kantona Sarajevo;
• Uspostavljanje interresornog stručnog tijela za razvoj i podršku programima namijenjenim mladima u socijalnoj potrebi u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo;
• Kreiranje programa edukacije mladih vezano za prevenciju spolno prenosivih infekcija, unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja, kao i unaprjeđenja mentalnog zdravlja mladih uz razvijanje kapaciteta centara za mentalno zdravlje u saradnji sa Ministarstvom zdravstva.

Mnogo je posla pred našom novom ministricom, ali smo sigurni da će njeno iskustvo u oblasti obrazovanja, prije svega kao docentice i profesorice, dodatno ojačati obrazovni sektor u Kantonu Sarajevo. Njena posvećenost poboljšanju kvalitete obrazovanja, njena radna etika i liderstvo će donijeti svježu perspektivu i nadu za buduće generacije studenata, učenika i mladih u Kantonu Sarajevo.

“Za nove generacije” s ponosom pružaju svoju punu podršku prof. dr. sc. Adni Mesihović i raduju se zajedničkom radu na unapređenju nauke, visokog obrazovanja i položaja mladih u našem kantonu.