Nakon potvrđenog imenovanja dr. sc. Afan Kalamujić već danas počinje s radom u cilju provođenja mjera koje su inkorporirane u program nove Vlade Kantona Sarajevo, a koje je Pokret Za nove generacije predstavio u svom izbornom programu.
Dr. sc. Afan Kalamujić donosi sa sobom obiman profesionalni dosje i bogato iskustvo u oblasti ekonomije i finansija. Tokom svog dosadašnjeg rada dokazao se kao stručnjak za ekonomske politike i rješavanje ključnih finansijskih izazova. Kao ministar finansija, dr. sc. Kalamujić, će biti odgovoran za nadgledanje finansijske stabilnosti i efikasnosti u Kantonu Sarajevo. Njegov cilj je osigurati transparentno i odgovorno upravljanje javnim sredstvima, kako bi se osigurala ekonomska dobrobit i prosperitet za građane i građanke Kantona Sarajevo.

Dr. sc. Afan Kalamujić će u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo planira raditi na implementiranju sljedećih mjera:

 • Revidiranje načina upravljanja dugom Kantona Sarajevo s ciljem postizanja aktivnog upravljanja dugom i finansijama u Kantonu Sarajevo. U realizaciji trebaju dominirati razvojni projekti dok u upravljanju dugom je ključno postići što bolju valutnu, ročnu i kamatnu kombinaciju kako bi se budžet i tako relaksirao, a rizik finansiranja smanjio;
 • Rasterećivanje privrede kroz reformu parafiskalnih nameta. U sklopu navedenog obaviti i reviziju oporezivanja za poklone i naslijeđa te izvršiti izmjenu poreza na imovinu uz oporezivanje nekorištenih privatnih i poslovnih nekretnina;
 • Revidiranje kapitalnih projekata koji su u toku, koji nisu kompletirani i koji su spremni za realizaciju s ciljem postizanja brže i efikasnije realizacije i povećanja implementacije budžeta u djelu kapitalnih projekata kako bi se kroz investicioni ciklus preduhitrio i spriječio pad privredne aktivnosti koji nas očekuje uslijed nadolazeće recesije;
 • Ostvarivanje uslova za unaprjeđenje programa podrške privredi, kroz provođenje programa subvencioniranja kreditnih linija za investicije, pokretanje proizvodnje i očuvanje likvidnosti, u skladu s budžetskim mogućnostima s fokusom na industrije u skladu s industrijskom strategijom Kantona Sarajevo, s ciljem očuvanja postojećih poslova i stvaranja osnove za novo zapošljavanje;
 • Unaprjeđenje rada sektora Sistema interne kontrole s uvođenjem preporuka i monitoringa na način da se osigura jednaka kontrolu za sve budžetske korisnike, te da praksa bude da se pri otklanjanju grešaka koje ustanovi interna kontrola predlože i mjere za unaprjeđenje uz obavezan proces monitoringa. Sektor interne revizije je dio Ministarstva finansija i nadležan je za sva ostala ministarstva, ali trenutno njihov angažman je minimalan;
 • Konsolidacija i povećanje dugoročne održivosti javnih finansija s ciljem poboljšanja kvaliteta cijelog sistema za korištenje programskog budžeta kao ključnog alata za koordinaciju budžetskih ulaganja jer programiranjem investicija tokom više godina programski budžet može ograničiti teret koji ta ulaganja stavljaju na kantonalni budžet. Fokus staviti na uspostavu sistema (aplikativnog softvera) za praćenje duga i potraživanja Kantona Sarajevo i u Kantonu Sarajevo;
 • Kontinuirano vršenje procjene ishoda sporova u toku i shodno procjeni evidentiranje potencijalnih potraživanja i potencijalnih obaveza po ovom osnovu u vanbilansnoj evidenciji, a u skladu s preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosna i Hercegovina;
  Stavljanje cjelokupne javne imovine i javnih dobara u Kantonu Sarajevo u funkciju, čiji će cilj biti osim njihove bazne vrijednosti i povećanje prihoda u budžetu Kantona Sarajevo (javne površine, javni parkinzi, poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, zgrade, šumsko zemljište i koncesije i ostala dobra);
 • Razvijanje programa finansijske pismenosti s ciljem podizanja razine finansijske pismenosti na prostoru Kantona Sarajevo, a u skladu s preporukama i smjernicama Europske Unije;
 • Rješavanje finansijskih izazova investicija u vlasništvu Kantona Sarajevo nastalih potpisivanjem kolektivnih ugovora.

Jedan od značajnijih ciljeva bit će i izrada sveobuhvatne industrijske strategije, u saradnji s drugim ministarstvima, na osnovu koje će se fokusirano usmjeravati sredstva u razvoj naučnih institucija koje će kroz privatno-javno partnerstvo raditi na povećanju konkurentnosti i stvaranju dodatne vrijednosti u Kantonu Sarajevo.

Navedene mjere zahtijevaju mnogo rada i aktivnosti uz istrajnost i hrabrost za što uspješniju realizaciju. Sigurni smo da dr. sc. Afana Kalamujić to može, jer je preuzeo ovu funkciju s dubokim razumijevanjem prilika i izazova koji stoje pred Kantonom Sarajevo. Sigurni smo da će njegovo vodstvo biti uključno u ostvarivanju finansijskih ciljeva i budućeg ekonomskog rasta i ekonomskog prosperiteta građana i građanki u Kantonu Sarajevo.

Pokret “Za nove generacije” žele dr. sc. Afanu Kalamujiću uspješan mandat i mnogo sreće u radu.