Na 260. vanrednoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 13.01.2023. godine, Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Edinom Fortom, donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, gdje je u članu 1. definisala dopunu člana 2. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, kako slijedi:

U Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/16), u članu 2. iza alineje ll) dodaje se nova alineja mm) koja glasi:

“mm) apartman – posebni dio stambenog, poslovnog ili stambeno-poslovnog objekta koji ima status stambenog prostora.”

Izmjena ove Uredbe je izvršena kako bi se pogodovalo novoizgrađenim stambenim objektima na prostoru planine Bjelašnica, a koji su u sklopu važećeg Regulacionog plana klasifikovani kao poslovni prostori. To znači da, bilo da je riječ o jednom malom apartmanu, ili o hotelskom smještaju, postojeći Regulacioni plan sve objekte na prostoru Bjelašnice tretira kao poslovne prostore u poslovnoj zoni.

Shodno prethodno navedenom, a na prijedlog članice političkog pokreta “Za nove generacije”, Amine Džonlagić, na 4. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnik političkog pokreta “Za nove generacije”, prof.dr. Damir Marjanović je postavio pitanje da li je izmjena navedene Uredbe u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo? Dakle, da li to znači da bilo ko u Kantonu Sarajevo može etažirati poslovni prostor kao apartman u objektu kolektivnog stanovanja, te na taj način izbjeći plaćanje skuplje tarife za komunalne usluge?

Džonlagić je navela da se postavlja pitanje da li ovakva izmjena Uredbe pogoduje komunalnim preduzećima, u smislu prihoda koje ostvaruju. Dodaje da je politički pokret “Za nove generacije” stava da zbog ovakvih i sličnih odluka i akata, koje su namjenjene isključivo kako bi pogodovale manjoj interesnoj grupi, ispaštaju mnogi, a posebno naši penzioneri koji iz mjeseca u mjesec primaju visoke račune za komunalne usluge jer neko na Bjelašnici uživa u “apartmanu”.