Sinoć su članovi pokreta Za nove generacije, Malić Hećo i Arijana Turković održali prvu u nizu edukacija sa akcentom na poboljšanje uslova kako u lokalnim zajednicama, tako i na višim nivoima vlasti naše države. Ova edukacija je bila neophodna i nama da bismo razumjeli probleme sa kojima se naše društvo suočava i da bismo na pravilan način djelovali.