U Sarajevu, na osnivačkoj Skupštini 19.02.2022. godine osnovana je potpuno drugačija politička inicijativa/stranka „Za nove generacije“. Sigurno se sada pitate, da li može da bude bilo šta drugačije kada je riječ o politici? Odgovor je jednostavan, može!

Inicijativa „Za nove generacije“ je tim hrabrih, odvažnih i ljudi odlučnih u namjeri da svojim ekspertizama, iskustvom i znanjem napišu najbolje programe i iste realizuje, te tako novim generacijama obezbijede bolje mjesto za život. 

Baz istaknutog predstavnika/predsjednika ili poznatijeg sindroma bh političke scene „politika jednog lica“, ovaj tim želi okupiti što više mladih i ambicioznih građana/ki i što više onih koji žele da u svojim oblastima budu mentori ovim mladim ljudima. Generacije koje su tu, a razmišljaju da napuste ovu zemlju zaslužuju priliku da se njihov glas čuje, i da utiču ili budu dijelom promjena. Zaslužuju da se pitaju šta oni žele, i da im se pruži program zbog kojeg će dobiti motivaciju da izađu na izbore i daju svoj glas.

Stranka „Za nove generacije“ zagovarat će bolju kvalitetu života svih ljudi u Bosni i Hercegovini i boriti se protiv nejednakosti. Nauka i obrazovanje, zdravstvene, zelene, ekonomske i ekspanzivne pronatalitetne politike će biti temeljne politike na kojima će se bazirati programi ZNG. To su politike i teme koje se tiču svih nas, i hrabrim promjenama u ključnim segmentima, rezultati bi bili vidljivi.

Pridružite se inicijativi „Za nove generacije“ i zajedno kreirajmo najbolja rješenja.