Sigurno si sebi rekao/la nikada neću biti političar, ili nikada neću ući u politiku? Gadi ti se gledati sve učestaliji odlazak mladih, nejednakost i političku korupciju, socio-ekonomsku stagnacija, lošu zdravstvenu zaštitu, minimalna ulaganja u obrazovne i naučne procese, neiskorištenost kapaciteta i fondova za održivi razvoj i niz propusta u pravovremenim i hrabrim odlukama?

Dosadilo ti je gledati da je Bosna i Hercegovina, iako bogata prirodnim ljepotama i kulturno – historijskim vrijednostima, bila tranzitni prostor koji će turistima na putovanjima služiti kao najkraća ruta do destinacije njihovog izbora.

Pitaš se često, kako je moguće da Njemačka, i mnoge druge zemlje Evrope, svoja dodatna radna mjesta kreiraju na zelenim programima, i zašto Bosna i Hercegovina nema barem kante za odvajanje otpada?

Zanima te kako politička destrukcija utiče na naučnu destrukciju, i želiš da je zaustaviš?

Želiš da učestvuješ u kreiranju ekonomskog razvojnog programa za grad, kanton, opštinu u kojoj živiš?

Želiš da ponudiš i kreiraš rješenja, i doprineseš, ali ne želiš da postaneš ČLAN!

Odlično, jer baš takve nam proaktivne osobe i aktivisti trebaju!

Neopterećeni statusom člana u stranci, opterećeni načinom na koji pripremamo programe, inicijative i rješenja, i opterećeni mogućnošću njihove realizaciji, okupili smo se u inicijativi „Za nove generacije“. Ukoliko se i Vi želite pridružiti inicijativi koja ne podrazumijeva samo priključivanje političkoj stranci, već daje mogućnost sudjelovanja svim građanima/kama kroz različite interesne grupe s ciljem kreiranja programa promjena, popunite naš zahtjev za simpatizera!

Ukoliko želiš ipak postati ponosni član/ica inicijative, naši članovi/ce Upravnog odbora će pregledati tvoju prijavu i odlučiti o članstvu.