Izborna strategija

Cijenjeni građani i građanke Bosne i Hercegovine, u prilici ste da se upoznate s Izbornim programom “Za nove generacije” koji smo pripremili za izborni ciklus 2022-2026. godine. U dokumentu smo obradili sve društvene, političke, socijalne i ekonomske teme za koje smatramo da su od krucijalne važnosti za pronalaženje rješenja koja predstavljaju odgovor na izazove s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Ovim dokumentom mi, ustvari, preuzimamo odgovornost i obavezu da istrajemo na dostizanju ciljeva koje postavljamo sami sebi, a vas molimo da u svakoj prilici budete naš korektivni faktor, jer suština našeg postojanja je da služimo građanima i građankama Bosne i Hercegovine.