Na kandidatskim listama Za nove generacije od ukupno 51 kandidata, nalazi se oko 70% osoba koje se prvi put kandiduju na izborima, oko 45% mladih ispod 35 godina starosti, preko 45% kandidatkinja, čak 69% visokoobrazovanih kandidata/kinja (14% doktora nauka, 9% magistara i 77% VSS/VSŠ). Birajte pametno 2. oktobra!

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH IZBORNA JEDINICA 511

ZASTUPNIČKI DOM FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 407

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 411

Kanton Sarajevo