Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Adna Mesihović i ministar finansija Afan Kalamujić, koji su imenovani ispred stranke Za nove generacije, predstavili su javnosti programe rada svojih resornih ministarstava.

Ministar Kalamujić je naglasio da će voditi fokusiranu i realnu finansijsku politiku, a da će jedan od glavnih fokusa njegovog rada biti na aktivnom upravljanju dugom Kantona Sarajevo, kako bi rasteretio finansije Kantona Sarajevo i zajedno s resornim ministarstvima mogao da realizuje sve projekte u mandatnom periodu.

“Izvršit ću pregled svih projekata koji su ispred nas i uvrstiti određene kriterije u cilju rangiranja istih, kako bi bili što spremniji za realizaciju i kako bi svi osjetili njihove benefite. Također, izvršit ću pregled svih parafiskalnih nameta u domenu Kantona, probat ćemo taj segment unaprijediti. Kroz interresornu saradnju kreirat ćemo industrijsku strategiju kako bi mogli fokusirano da trošimo naše finansije. Ona će nam jasno pokazati gdje i u šta želimo da ulažemo i kako da stvorimo dodatnu vrijednost “, kazao je, između ostalog, Kalamujić.

Dalje navodi da, kao neko ko dolazi iz realnog sektora, ima namjeru da se fokusira na razvoj aktivnosti koje će dovesti do toga da izvozimo manje polugotovih proizvoda i sirovina, a više gotovih proizvoda u koje je ugrađeno znanje ljudi iz Bosne i Hercegovine, a posebno Kantona Sarajevo. Izvršit će pregled dugovanja i potraživanja svih budžetskih korisnika i javnih institucija, gdje je u planu izrada registra kako bi se sve prilike za relaksiranje trenutnog stanja iskoristile.

Kroz izradu dokumenta „Budžet za građane“ radit će na podizanju finansijske pismenosti građana Kantona Sarajevo, te će na taj način građani Kantona Sarajevo biti najznačajniji korektivni partner u budućnosti.

Ministrica Mesihović naglašava da su definisane mjere za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te da u svim sektorima ima prostora unapređenje.

“Svjedoci smo da nam je populacija mladih ljudi ugrožena, i oni iz tih razloga sve više napuštaju zemlju. Da bismo ih zadržali i omogućili im bolje uslove za njihovo djelovanje i za njihovo obrazovanje, moramo aktivno razvijati sve segmente nauke. Temeljna promjena koju moramo poduzeti u sektoru visokog obrazovanja je reforma Zakona o visokom obrazovanju. Pokrenuli smo inicijativu da formiramo stručnu radnu grupu koja će raditi na sastavljanju što bolje zakonske legislative iz ove oblasti u smjeru poboljšanja uslova na univerzitetskim centrima i favorizovanja izvrsnosti“, kazala je Mesihović.

Također je istakla da će raditi na problematici akreditacije visokoškolskih ustanova, te na tom putu ostvariti saradnju s Evropskim udruženjem za akreditiranje, u cilju rješavanja izazova s priznavanjem diploma bh. visokoškolskih ustanova u nekim od zemalja.

Jedan od ključnih fokus u sektoru za nauku će biti osnivanje Fonda za nauku. Ministrica je napomenula da već godinama unazad jedina sredstva koja se izdvajaju za naučnu i istraživačku djelatnost jesu putem javnih pozivi, a takvi projekti su kratkoročni i vremenski ograničeni. Jedini način za rješenje izazova za finansiranje naučnih i istraživačkih aktivnosti, s jasnom strategijom i planom, jeste osnivanje Fonda za nauku.

„Promocija nauke u Kantonu Sarajevo je naš važan cilj u budućnosti“., kazala je Mesihović.

Ministarstvo je pri kraju s izradom nacrta četverogodišnje strategije za mlade, za šta će biti potrebno izdvojiti dodatna budžetska sredstva. Mesihović ističe da rade na tome da se ubrza proces formiranja Savjeta za mlade, koji će biti partner u realizaciji i osmišljavanju svih projekata koji imaju za cilj unapređenje standarda života mladih u Kantonu Sarajevo.

U fazi razmatranja je i formiranje studentske platne kartice, kojom bi sudenti dobili pogodnosti za veliki broj usluga.