Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, prof. dr. Adna Mesihović je prisustvovala događaju Konsultativni sastanak eksperata u Bosni i Hercegovini “State Peer Counselling Meeting” koji je držan u Banja Luci.

Radi se o prvoj aktivnosti u  Bosni i Hercegovini u okviru projekta pod  nazivom “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica ( ESG)“ („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“ – SEQA ESG II) kojim koordinira ENQA.

Organizator događaja je bila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u saradnji s Evropskom asocijacijom za osiguranje  kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA,) kao koordinatorom Projekta. Osnovni cilj događaja je bilo kreiranje sistemske svijesti i zajedničkog razumijevanja svih učesnika na nivou države kako bi bile identifikovane oblasti u kojima je potrebno reagovati i riješiti određena pitanja i izazove,  a sve u pravcu usklađivanja sa zahtjevima Evropskih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Sastanak je bio podijeljen  više sesija koje su bile organizovane kao panel diskusije, radionice i plenarne diskusije. Ministrica Mesihović je aktivno učestvovala u navedenim sesijama, dajući svoje mišljenja i prijedloge za dalje unapređenje  rada Agencije  i uopšte  osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

„Punopravno članstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH u ENQA-i je strateški cilj na kojem ćemo raditi zajedno s partnerima. To će omogućiti našim studentima i Akademskoj zajednici unapređenje kvaliteta obrazovanja, modernizaciju studija, priznavanje naših diploma u regiji i šire, te usklađivanje standarda u visokom obrazovanju s EU standardima.“, istakla je ministrica prof. dr. Mesihović.

Uključenost Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, kao i drugih državnih vlasti, je od suštinske važnosti za uspješnu implementaciju ESG na svim nivoima kako bi se obezbijedilo da ne postoje nikakve zakonske ili druge pravne  prepreke kako bi agencije i visokoškolske ustanove u tom procesu imale svu neophodnu podršku.

Ministrica Mesihović je dodala da će s svojim kolegama u Ministarstvu i Vladi Kantona Sarajevo staviti na raspolaganje sve zajedničke dostupne kapacitete za podršku pomenutom procesu, kako bi se u konačnici Bosna i Hercegovina, ali i Kanton Sarajevo, približili svjetskim obrazovnim velikanima i kako bi kvalitet obrazovnog sistema bio usklađen s Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.