Ministarstvo za odgoj i obrazovanja Kantona Sarajevo je najavilo da će od prvoga septembra krenuti s primjenom novih predmetnih kurikuluma. Ova informacija bi nas jako obradovala kada bi prije ove primjene bili ispunjeni svi neophodni preduvjeti. To se prvenstveno odnosi na detaljnu analizu rezultata primjene novih kurikuluma kroz pilot projekt, potpunu kvalitativnu i kvantitativnu osposobljenost Instituta koji bi trebao biti temelj reformskih procesa, sveobuhvatna edukacija nastavnoga kadra u primjeni novih kurikuluma ili, pak, kreiranje modernih udžbenika prilagođenih zamišljenoj realizaciji nastave.

Naime, nakon neobjašnjive pasivnosti u procesu kurikularne reforme nastale u periodu od kreiranja novih predmetnih kurikuluma, pa do iznenadne objave da će se isti početi primjenjivati već od ove školske godine u svim školama za određene razrede preskočene su navedene aktivnosti. To će najvjerovatnije dovesti do toga da ćemo u septembru započeti s nepripremljenom fazom obrazovne reforme u koju će prosvjetni radnici ući nespremni, bez neophodnih adekvatnih udžbenika! Tako će već u startu ideja reforme obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo biti potpuno narušena, te će izostati željeni rezultati. Kao krajnji rezultat dobit ćemo još jednu aktivnost koju ćemo u startu nazvati neuspjelom reformom sprovedenom isključivo na papiru i u, čini se, predizborne svrhe. Podsjećamo da je još 2019 godine na tematskoj sjednici o reformi obrazovanja u Kantonu Sarajevo inicirano formiranje ekspertskoga tijela sastavljenoga od domaćih i međunarodnih eksperata iz oblasti reforme obrazovanja. Vlada Kantona Sarajevo je imenovala tu komisiju u cilju izbjegavanja upravo ovih situacija i ponavljanja grešaka koje su se dešavale u procesima reforme obrazovanja država u regionu. Nažalost resorno ministarstvo nije iskoristilo ovaj resurs i upravo čini početničku grešku.

S tim u vezi prof. dr. Damir Marjanović poziva Vladu Kantona Sarajevo da proces reforme obrazovanja vrati u okvire dobro planirane i detaljno razrađene temeljne reformske aktivnosti, da intenzivira sve neophodne predradnje koje se jednostavno moraju sprovesti prije samoga uvođenja novih predmetnih kurikuluma, te da od septembra ne poduzima nikakve stihijske aktivnosti koje bi narušile ideju, integritet i koncept reforme koja je u proteklim godinama očigledno zapela u dnevnopolitičkim previranjima. Ako nam je uistinu stalo do budućnosti ove države i ako nam je iskreno stalo do novih, ali i ovih generacija, ovako bitnu misiju kakva jeste reforma obrazovanja, nećemo uništavati stihijskim potezima kojima se želi pred izbore prikriti nedovoljna angažiranost sistema u procesu reforme obrazovanja.