Prof. dr. Adna Mesihović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, održala je radni sastanak sa predstavnikom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS), Imranom Pašalićem. Sastanku su prisustvovale i mr.sci. Azemina Njuhović, pomoćnica za nauku, te pomoćnica za mlade, Mersiha Kolčaković.

Radni sastanak je organizovan u cilju buduće saradnje na važnim projektima koje Ministarstvo planira, a koji će studentima omogućiti aktivnosti povezane s naučnim istraživanjima i edukacijom u cilju kreiranja novih kapaciteta za apliciranje na različite međunarodne projekte i programe. Radni sastanak je donio niz prijedloga za uključivanje studenata UNSA koji će imati priliku da unaprijede svoje znanje i budu s vještinama i novim znanjima konkurentni na tržištu rada u zanimanjima koja su tražena, a za koja u Kantonu Sarajevo nedostaje prilika za usavršavanje i edukaciju.

„Najmanje što možemo uraditi jeste podržati inicijative i projekte koji kreiraju nove prilike za naše studente te uključiti predstavnike studenata u procese odlučivanja na teme koje su za studente prioritetne. Cilj nam je u budućnosti raditi na onim projektima koji će zadržati naše mlade generacije u Sarajevu tako da im damo priznanja za ono što rade, kao i da im kreiramo nove prilike koje će moći iskoristiti za razvijanje svojih kapaciteta, te kreiranje vještina koje su danas prepoznate kao najtraženije.“, istakla je ministrica Mesihović.

Na sastanku je predsjednik SPUS-a, Imran Pašalić, istakao kako je pozitivno iznenađen s proaktivnošću Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade te kako mu je zadovoljstvo da je SPUS naišao na razumijevanje i mogućnost interaktivnije i proaktivnije saradnje s Ministarstvom. Također, istakao je da svoje kapacitete stavljaju na raspolaganje za sve buduće projekte koji uključuju studente i koji imaju za cilj dugoročno bolji studentski standard i prepoznavanje svih aktivnosti u koje se studenti uključuju i koje sami vode i kreiraju.

Studentski Parlament Univerziteta u Sarajevu će uz podršku resornog Ministarstva proaktivno djelovati i kao jedan od važnih partnera sudjelovati u aktivnostima koje imaju za cilj aktivno učešće studenata u oblikovanju mjera i politika vezanih za nauku, visoko obrazovanje i mlade.