AFAN KALAMUJIĆ

Nakon što sam diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te titulu MBA stekao na George Herbert Walker School of Business and Technology pri kampusu u Londonu, odlučio sam da se bavim poduzetništvom. Znanje stečeno na obrazovnim studijima sam prenio u praksu i shvatio sam koliko je teško jednom mladom poduzetniku da bez podrške i specijaliziranih programa prevaziđe sve prepreke i razvije što uspješniji biznis. Istraživanjem na temu kako pokrenuti ključne teme ekonomskih promjena u zemlji, napisao sam različita djela i programe, te radove na temu ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini. Napokon sam pronašao mjesto, političku inicijativu, koja okuplja ljude koji prije svega žele raditi. Pridružio sam se i zajedno sa njima želim da našim NOVIM GENERACIJAMA obezbijedim realizaciju ideje ekonomskog razvoja s ciljem stvaranja radnih mjesta zasnovanih na znanju i kvaliteti. Želim da zajedno u inicijativi „Za nove generacije“ stvorimo aktivne zagovarače ekonomskog patriotizma i slobodnog poduzetništva, kakav sam i sam.