Rođeni sam Sarajlija, po zanimanju inžinjer logistike. Želim sigurnu, stabilnu, perspektivnu, nekoruptivnu i evropsku Bosnu i Hercegovinu za NOVE GENERACIJE.