IBRAHIM OBHOĐAŠ, prof. dr. sc.

Doktor sam ekonomskih nauka i autor velikog broja naučnih radova objavljenih u reprezentativnim domaćim i stranim časopisima. Kvantitativna ekonomija i Statistika su oblasti u kojima radim već dugi niz godina. Trenutno sam u zvanju vandrednog profesora na Univerzitetu. Ponosan sam otac djevojčice i dječaka, i želja mi je da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini. Aktivizmom u inicijativi „Za nove generacije“ želim da doprinesem razvojnim projektima koji će uticati na bolji položaj svih generacija.