MALIĆ HEĆO

Magistrant na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Zaposlen sam u internacionalnoj kompaniji kao direktor edukacija. Motivi za učešće u političkim promjenama kroz Inicijativu „Za nove generacije“ su mi ubrzani ekonomski razvoj, promjena iskrivljenog sistema vrijednosti, zaustavljanje odlaska mladih te uticaj na svijest o zaštiti životne okoline i o zdravom načinu života. Sve s ciljem da bi generacijama iza sebe ostavili pravedniji sistem, razvijeniju ekonomiju, čistiju životnu sredinu te perspektivu i sigurniju budućnost u svojoj zemlji.