NEIRA ČENGIĆ

Kao diplomirana medicinska sestra, s dugogodišnjim iskustvom u javnom zdravstvu, kroz aktivno učešće u inicijativi “Za nove generacije” želim doprinijeti boljem položaju zdravstvenih profesionalaca. u prvom redu medicinskih sestara i tehničara, u zdravstvenom sistemu. Zalagat ću se za stvaranje pozitivnijeg i motivirajućeg okruženja za zdravstvene profesionalce s ciljem smanjenja njihovog iseljavanja iz zemlje. Želim da NOVE GENERACIJE zdravstvenih profesionalaca ostanu u Bosnu i Hercegovini.