SELMA HANJALIĆ, prof. dr. sc.

Doktorica sam tehničkih nauka i univerzitetska profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Prethodno politički neaktivna, postala sam aspirativna, optimistična članica i jedna od osnivačica stranke “Za nove generacije”. Ličnim primjerom i svojim doprinosom želim potaknuti NOVE GENERACIJE da postanu linija otpora i kreatori promjena u našoj Bosni i Hercegovini.