Nakon što je objavljen nacrt mjera gospodina Christian Schmidta za ponovno funkcioniranje Federacije BiH, u kojem su između ostalog navedene izmjene Izbornog zakona u odnosu na funkcioniranje domova, izbor rukovodstva Federacije BiH, izbor sudija Ustavnog suda FBiH kao i brojne izmjene koje bi trebale osigurati integritet izbornog procesa, javnost se pita da li je način raspodjele mandata u Domu naroda Federacije BiH nediskriminirajući i da li će ovako nametnute mjere poboljšati rad institucija BiH i političkih izabranika.

Nakon analize svih preloženih mjera, naš zastupnik u Domu naroda PSBiH, ZlatkoMiletić se pismom direktno obratio gospodinu Schmidtu te dao svoje prijedloge za donošenje mnogo važnije Odluke za građane/ke BiH koja bi se odnosila na provjeru imovine svih izabranih i imenovanih osoba na svim nivoima vlasti. U ovom tekstu prenosimo vam pismo u cjelosti:

Vaša Ekselencijo,

cijenjeni VP OHR, g-dine Schmidt,

Inače u principu nemam običaj da se obraćam na ovaj način, ali zbog velikog interesovanja javnosti oko eventualnog donošenja Vaše Odluke o implementaciji izbornih rezultata sam prinuđen, iako sam se ne tako davno, oglašavao u tom smislu. Ali, još jednom napominjem i ne sumnjam u Vašu dobru namjeru, da riješite pitanje integriteta izbornog procesa u BiH i blokadu federalnih institucija.

Međutim, način raspodjele mandata u Domu naroda FBiH, smatram diskriminirajućim i suprotnim presudama Suda za ljudska prava u Strazburu (ukupno 5.. prva u 2009.g), Mišljenju Venecijanske komisije iz 2005. godine i Rezoluciji VE 1513 iz 2006.godine. Ono što je posebno iritantno građanima Federacije i BiH je što se suštinski promovira još veća diskriminacija naroda koji su manjinski (umjesto da ih dodatno zaštitimo) na pojedinim područjima a pogotovo činjenica da istu promovira osoba, povratnik u izvršenju kaznenih djela, koja je u ratu (92-95) poznata po odvođenju na prinudan rad Bošnjaka iz logora u firmu kojom je rukovodio vjerovatno vođen ideologijom, “Arbait macht frei”, čije Vam je značenje poznato iz istorije Vaše zemlje. Najdobronamjernije Vas molim da razmislite, kakvu poruku šaljemo građanima ove zemlje. Kako god Odluku donijeli u ovom kontekstu, a vidim da hoćete, pošto će ista biti implementirana nakon 02.10.2022.g., molim Vas, da onda donesete još jednu, možda mnogo važniju Odluku za građane BiH, koja bi se odnosila na provjeru imovine svih izabranih i imenovanih osoba na svim nivoima vlasti na način da propišete:

– prvi dan nakon imenovanja, prijavu svu raspoložive imovine osobe/lica i članova njegove uže porodice/obitelji, nadležnom organu u kom radi, CIK/SIP, nadležnom policijskom i tužiteljskom organu administrativne jedinice u kojoj djeluje;

– svako imenovano ili izabrano lice/osoba dužno je u roku od 6 mjeseci nadležnom (administrativna jedinica kojoj pripada) policijskom i tužiteljskom organu dokazati porijeklo imovine;

– ukoliko lice/osoba eventualno ne dokaže porijeklo, ista se odmah na zahtjev policijskog ili tužiteljskog organa, oduzima od strane nadležnog suda, koju sud stavlja na raspolaganje Agenciji za oduzimanje imovine, a koja ima pravo da istom raspolaže, otuđi iznajmi i dr., te da sredstva osigurana na taj način se raspodjele fondovima za ugrožene kategorije stanovništva odlukama nadležnih organa, uz provođenje procesa krivične odgovornosti uključujući sankciju trajnog oduzimanja mandata;

– za sva ovlaštena službena lica/osobe u skladu sa ZKP BiH (policajce, tužioce, sudije, vještake, poreske, carinske i finansijske službenike i službenike Agencije za oduzimanje imovine, uključujući rukovoditelje navedenih organa) za slučajeve bilo kakve zaštite bilo koje osobe/lica u procesu prikupljanja, analize, obrade, vještačenja, dokazivanja, oduzimanja ilegalno stečene imovine, kroz trgovinu interesa, nesvjestan rad u službi, zloupotrebu službenog položaja, predvidjeti 3 puta strože sankcije od trenutno propisanih KZBiH u kontekstu suzbijanja kriminala i korupcije u organima za provođenje zakona.

Borba protiv kriminala OSLOBAĐA…

Hvala na pažnji.

S poštovanjem

Zlatko Miletić

Izaslanik Dom naroda PSBiH